Sửa quy định về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai
20:59, 17/10/2017 (GMT+7)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng.


20:58, 17/10/2017 (GMT+7)
Tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 241/2017/TT-BQP quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.


14:34, 11/10/2017 (GMT+7)
Hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2017/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.


12:12, 10/10/2017 (GMT+7)
Miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất trong Khu kinh tế

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.


16:15, 06/10/2017 (GMT+7)
Hợp tác xã nông nghiệp được miễn, giảm tiền thuê đất

(binhdinh.gov.vn) - Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15.9.2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21.11.2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (HTX).


13:35, 04/10/2017 (GMT+7)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2017

Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở; 20 loại hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền Nhà nước; quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2017.


22:03, 03/10/2017 (GMT+7)
Quy định mới về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

Công an nhân dân không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc.


10:01, 29/09/2017 (GMT+7)
Khung giá tính thuế tài nguyên mới áp dụng từ ngày 2.10.2017

(binhdinh.gov.vn) - Theo quyết định của UBND tỉnh, bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh chính thức có hiệu lực từ ngày 2.10.2017, và thay thế các quyết định đã ban hành trước đó liên quan đến lĩnh vực này. Cụ thể, đối với tài nguyên khoáng sản kim loại, sản phẩm quặng titan sa khoáng có giá để tính thuế thấp nhất 700 ngàn đồng/tấn và cao nhất là 35 triệu đồng/tấn.


20:59, 19/09/2017 (GMT+7)
Đầu tư quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 86/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện.


11:10, 15/09/2017 (GMT+7)
Chế độ thù lao cho người kiểm tra báo chí lưu chiểu

Từ ngày 01/10/2017, chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu được thực hiện theo quy định tại Thông tư 81/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.


   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    1735131847

Đang truy cập: 165