Tăng lương cho công chức, viên chức từ 1/7/2017
22:16, 27/04/2017 (GMT+7)

Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng (thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng/tháng).


21:09, 26/04/2017 (GMT+7)
Lập kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước về lập kế hoạch tài chính 5 năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập các kế hoạch này.


15:59, 25/04/2017 (GMT+7)
Tiền công của người làm việc theo hình thức cộng đồng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công. Trong đó nêu rõ quy định về tiền công của người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng.


17:54, 19/04/2017 (GMT+7)
Sửa quy định về sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.


16:22, 18/04/2017 (GMT+7)
Cảng vụ hàng hải được để lại 57% tiền phí thu được

Theo Thông tư 17/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải, các Cảng vụ hàng hải được để lại 57% tiền phí thu được để trang trải chi phí theo quy định.


16:38, 13/04/2017 (GMT+7)
Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm trong hoạt động thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2017/NĐ-CP, trong đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản theo hướng điều chỉnh tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm.


09:39, 13/04/2017 (GMT+7)
Tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 68/2017/TT-BQP quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng.


15:35, 12/04/2017 (GMT+7)
Mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 22/2017/TT-BTC quy định việc mua lại trái phiếu Chính phủ trước ngày đáo hạn tại thị trường trong nước.


14:42, 11/04/2017 (GMT+7)
Quản lý sản xuất, kinh doanh muối

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2017/NĐ-CP quy định về quản lý sản xuất, chế biến, kinh doanh muối.


16:53, 07/04/2017 (GMT+7)
Mức phạt hành vi khai thác cát trái phép

Hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi khai thác cát trái phép được quy định cụ thể tại Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ.


   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    1712862026

Đang truy cập: 298