Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018
22:50, 05/10/2018 (GMT+7)

Quy định mới về kinh doanh xuất khẩu gạo; quy định về tổ chức lễ hội; bổ sung trường hợp tinh giản biên chế; tăng mức cho vay hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018.


21:31, 26/09/2018 (GMT+7)
Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


23:15, 21/09/2018 (GMT+7)
Quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép quỹ tín dụng nhân dân

(binhdinh.gov.vn)-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 23/2018/TT-NHNN quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân.


15:50, 18/09/2018 (GMT+7)
Hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

(binhdinh.gov.vn)-Chính phủ vừa ban hành Thông tư 12/2018/TT-BTP hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.


15:48, 18/09/2018 (GMT+7)
Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.


22:03, 28/08/2018 (GMT+7)
Sửa đổi, bổ sung quy định mới về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.


14:46, 22/08/2018 (GMT+7)
Sửa đổi, bổ sung quy định về kiêm nhiệm chức danh, chức vụ quản lý tại doanh nghiệp Bộ Quốc phòng

(binhdinh.gov.vn) - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 105/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 147/2016/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện tại các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng cử người đại diện.


21:56, 10/08/2018 (GMT+7)
Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 43/2018/TT-BGTVT quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam.


21:24, 07/08/2018 (GMT+7)
Quy định kiểm dịch y tế đối với hàng hóa

(binhdinh.gov.vn)-Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2018/NĐ-CP về việc quy định rõ việc kiểm dịch y tế đối với hàng hóa.


21:38, 02/08/2018 (GMT+7)
Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.


Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    168356376

Đang truy cập: 266