Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia
15:14, 20/11/2018 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.


10:19, 02/11/2018 (GMT+7)
Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.


22:35, 30/10/2018 (GMT+7)
Hướng dẫn chuyển xếp lương cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 13/2018/TT-BNV sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.


16:10, 19/10/2018 (GMT+7)
Hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 92/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia.


22:50, 05/10/2018 (GMT+7)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018

Quy định mới về kinh doanh xuất khẩu gạo; quy định về tổ chức lễ hội; bổ sung trường hợp tinh giản biên chế; tăng mức cho vay hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018.


21:31, 26/09/2018 (GMT+7)
Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


23:15, 21/09/2018 (GMT+7)
Quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép quỹ tín dụng nhân dân

(binhdinh.gov.vn)-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 23/2018/TT-NHNN quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân.


15:50, 18/09/2018 (GMT+7)
Hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

(binhdinh.gov.vn)-Chính phủ vừa ban hành Thông tư 12/2018/TT-BTP hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.


15:48, 18/09/2018 (GMT+7)
Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.


22:03, 28/08/2018 (GMT+7)
Sửa đổi, bổ sung quy định mới về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.


Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    168910067

Đang truy cập: 126