STT Kết quả giải quyết
1 Giải quyết khiếu nại của bà Lưu Thị Có (địa chỉ: Tổ 02, khu vực 01, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn), bà Lưu Thị Hòa (địa chỉ: Số 24 đường Nguyễn Hữu Tiến, tổ 46, khu vực 9, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn) và bà Lưu Thị Hiệp (địa chỉ: Tổ 01, khu vực 01, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
2 Giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Ngộ (Địa chỉ: Thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn) (lần đầu)
3 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Khóa
4 Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Đình Khoa (Địa chỉ: Thôn Hội Thành, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn) (lần đầu)
5 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng Hoa. Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ.
6 Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Liên, Địa chỉ: Số 604B đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
7 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Vui. Địa chỉ: Tổ 01, khu vực 6, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
8 Giải quyết khiếu nại của ông Trần Thiệu. Địa chỉ: Tổ 16, khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. (lần hai)
9 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuân Nương. Địa chỉ: Tổ 07C, khu vực 1, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
10 Giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Quý Hiền, địa chỉ: Tổ 37, Khu vực 7, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
11 Giải quyết khiếu nại củai ông Trần Duy Tân (được bà Lê Thị Tình ủy quyền) ở tổ 02, khu vực 7, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
12 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Võ Phú Sơn
13 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Trần Ngọc Mạnh
14 Giải quyết khiếu nại của bà Thái Thị Biên - Địa chỉ: Tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
15 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Liên, địa chỉ: 132/12 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
16 Giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Hường (Địa chỉ: Tổ 44, khu vực 6, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn) (lần hai)
17 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1965) ở tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
18 Giải quyết khiếu nại của ông Lưu Văn Hậu (Địa chỉ: Tổ 25, khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn) (lần đầu)
19 Giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tâm (Địa chỉ: Thôn Nhơn Phước, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn) (lần đầu)
20 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Lê Quốc Hưng
21 Giải quyết khiếu nại của ông Lê Viết Linh. Địa chỉ: Tổ 01, khu vực 7, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
22 Giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Ngọc Sanh. Địa chỉ: Xóm 3A, thôn Quy Hội, xã Phước An, huyện Tuy Phước (lần hai)
23 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Thủy. Địa chỉ: 17 Nguyễn Lạc, Tổ 38, KV4, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
24 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Liêm
25 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Phương, địa chỉ 14 đường Trần Khánh Dư, thành phố Quy Nhơn
   Thời tiết