STT Kết quả giải quyết
1 Giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Cảnh Địa chỉ: Thôn Thạnh Xuân, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn
2 Giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Công Luận. Địa chỉ: thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ (lần hai)
3 Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Lê Thị Ngọc Ánh. Địa chỉ: Tổ 14, khu vực 3, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
4 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Đức Chánh. Địa chỉ: Thôn 8 Đông, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ (lần hai)
5 Giải quyết khiếu nại của ông Văn Trọng Khanh. Địa chỉ: 482 Hùng Vương, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
6 Giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Bích. Địa chỉ: Tổ 29, khu vực 4, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
7 Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Châu Văn Thơ. Địa chỉ: Thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
8 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan. ĐỊa chỉ: Tổ 13, khu vực 3, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
9 Giải quyết khiếu nại của ông Ngô Văn Lòng. Địa chỉ: Tổ 32, Khu vực 4, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
10 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đức Thông. (Địa chỉ: Thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) (lần đầu)
11 Giải quyết khiếu nại của hộ ông Trần Văn Phương. Địa chỉ: Thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát (lần đầu)
12 Giải quyết khiếu nại của bà Đoàn Thị Thanh. Địa chỉ: Tổ 04, khu vực 5, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
13 Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Võ Thanh Nhàn và ông Võ Thiện Nhân. Địa chỉ: Tổ 48, khu vực 9A, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
14 Giải quyết khiếu nại của ông Phan Thanh Tuấn. Địa chỉ: Tổ 01, khu vực 01, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
15 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Hùng. Địa chỉ: Thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát (lần đầu)
16 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hạnh. Địa chỉ: Tổ 48, KV 9, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
17 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Hùng. Địa chỉ: Thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát (lần đầu)
18 Giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Cường (địa chỉ: 334 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn) và bà Trương Thị Xuân Thu (địa chỉ: 1119 Hùng Vương, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn) (lần 02)
19 Giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Hoàng. Địa chỉ: Số 84B đường Thanh Niên thuộc tổ 10, khu vực 1, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.
20 Giải quyết khiếu nại của ông Đặng Hùng Vương. Địa chỉ: Tổ 01, khu vực 1, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
21 Giải quyết khiếu nại của hộ ông Võ Quỳ. (Địa chỉ: thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) (lần đầu)
22 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hùng. Địa chỉ: Tổ 2, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
23 Giải quyết khiếu nại của Hồ Đăng Khoa. Địa chỉ: Tổ 3, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
24 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Công. Địa chỉ: Tổ 32, khu vực 4, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
25 Giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Bích Duyên. Địa chỉ: Tổ 15, khu vực 3, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
   Thời tiết