STT Kết quả giải quyết
1 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Tán, địa chỉ: Nhà số 333,335 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn
2 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Sơn và vợ là bà Võ Thị Mùi, địa chỉ: Xóm 4, thôn 2, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn (lần hai)
3 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Đặng Thành Long, địa chỉ: Tổ 5, khu vực 9, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
4 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Lan và một số Hội viên Tô nông dln xóm 12, thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, địa chỉ: Xóm 12, thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Lần hai)
5 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Dương Ngọc Cự (được ông Dương Phấn ủy quyền ngày 02/3/2015) ở đội I, thôn Mỹ Thành, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân (lần hai)
6 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Lộc, địa chỉ: 405 đường Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
7 Kết quả giải quyết khiếu nại của bà Ngô Thị Thanh Thúy, địa chỉ: Thôn Nhơn Phước, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
8 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đức Quy, địa chỉ: Khối 4, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (lần hai)
9 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Trịnh, địa chỉ: Nhà số 77/3, khu phố 6, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. Hồ Chí Minh (lần hai)
10 Kết quả giải quyết khiếu nại của bà Kiều Thị Ánh Ly, địa chỉ: Tổ 41, khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
11 Kết quả giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Thu Thảo, địa chỉ: số 396 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
12 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Văn Thanh, địa chỉ: Thôn Hải Bắc, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
13 Kết quả đình chỉ giải quyết khiếu nại của hộ bà Nguyễn Thị Nhen, địa chỉ: tổ 09, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
14 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đạt, địa chỉ: Thôn Vĩnh Lợi 3, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ (lần 2)
15 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Võ Thanh Cung, địa chỉ: số 42 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
16 Kết quả giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Nghê (đại diện theo ủy quyền là bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt) ở số 59 đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
17 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Nhựt, địa chỉ: Tổ 1, khu vực 2, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
18 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đủ, địa chỉ: Tổ 3, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
19 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phú, địa chỉ: số 59 đường Nguyễn Nghiêm thuộc tổ 67, khu vực 8, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
20 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Đây, địa chỉ: Tổ 01, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
21 Kết quả giải quyết khiếu nại của bà Mai Thị Thịnh (vợ ông Võ Hạp), địa chỉ: Tổ 2, khu vực 7, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
22 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Minh, địa chỉ: Tổ 2, khu vực 7, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
23 Kết quả giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hai (chồng là ông Đoàn Văn Ca) Địa chỉ: Thôn Hải Bắc, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
24 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tấn Vũ Bảo, địa chỉ: Tổ 15, khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (lần 2)
25 Kết quả giải quyết khiếu nại của các ông Nguyễn Trung Nhân, ông Võ Văn Ánh và ông Lưu Thanh Trị, địa chỉ: Thôn An Hòa, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân (lần hai)
   Thời tiết