STT Kết quả giải quyết
1 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Thành Tâm, địa chỉ: Số 29 đường Mai Hắc Đế, Phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn (lần hai)
2 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Bích Đào (Chồng là ông Phạm Văn Bá), địa chỉ: Khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
3 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Nho và bà Võ Thị Chồn (Đại diện hộ ông Phạm Cang, ông Phạm Chiều và ông Phạm Rão), địa chỉ: Khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
4 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Chước, địa chỉ: Khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
5 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Cự (Đại diện hộ ông Nguyễn Lãnh), địa chỉ: Khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
6 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Hùng, địa chỉ: Khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
7 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Bảy (vợ là bà Phạm Thị Đó), địa chỉ: Khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
8 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Minh Sơn (Đại diện hộ bà Nguyễn Thị Nhỏ), địa chỉ: Khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
9 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Sửu, địa chỉ: Số 88 đường Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
10 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ngọc Sương (được ông Nguyễn Văn Hùng ủy quyền), địa chỉ: Tổ 05, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn (lần hai)
11 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Đào Thị Huệ, địa chỉ: Số 403 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
12 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Ngọc Sơn, địa chỉ: Tổ 15, khu vực 3, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn
13 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Lương Thị Huế, địa chỉ: Số nhà 340 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
14 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Văn Thái, địa chỉ: Số 90 Diên Hồng, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn (lần hai)
15 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhẫn, địa chỉ: Nhà số 01 đường Lê Lai, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
16 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Trung Nghĩa, địa chỉ: Hẻm số 45 đường Trần Quốc Toản, thuộc tổ 30, khu vực 6, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn
17 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Tiến, địa chỉ: Km 40, Tổ 1, Khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (lần hai)
18 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Văn Hưng, bà Lê Thị Thanh, địa chỉ: Tổ 5, Khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn (lần hai)
19 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Thanh Vinh, bà Nguyễn Thị Bạch Yến, địa chỉ: Số 169 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
20 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Sang, địa chỉ: Tổ 5, Khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn (lần hai)
21 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thành Trung, địa chỉ: Thôn Vạn Ninh 2, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ (lần hai)
22 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nhưng, địa chỉ: Tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
23 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại đối với bà Lương Thị Sương, địa chỉ: Thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ (lần hai)
24 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Hải, địa chỉ: Tổ 01, khu vực 7, phường Nhơn Phú, Quy Nhơn (lần hai)
25 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Hoài Tuấn, địa chỉ: Thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn (lần hai)
   Thời tiết