Số/ký hiệu văn bản 605/ubnd-kt
Ngày ban hành 02/02/2018
Người ký Trần Châu
Trích yếu Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị quốc gia "Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản"
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công Văn
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm   605 ubnd-kt 2018.pdf