CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP GiẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VÀO KCN PHÚ TÀI

 

CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP GiẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VÀO KCN PHÚ TÀI

           

STT

CHỦ ĐẦU TƯ / DỰ ÁN

NGÀY CẤP

VỐN ĐẦU TƯ
(TỶ ĐỒNG)

TRONG ĐÓ ĐTNN (TRIỆU USD)

DIỆN TÍCH THUÊ(HA)

 

TỔNG SỐ

 

3,529.74

4.62

253.04

1

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định/ Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Tài

18/12/1998

422.79

 

Diện tích: 345,8 ha , đất CN: 242,7 ha

2

Công ty TNHH Dinh dưỡng động vật EH Bình Định Việt Nam/ Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc gia cầm

5/02/2007

45.00

2.50

2.40

3

Công ty TNHH May mặc Able Việt Nam/ Nhà máy may công nghiệp

19/06/2007

26.20

1.64

1.40

4

Công ty TNHH Ánh Vy/ Đầu tư mở rộng nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

4/07/2003

18.65

 

6.24

5

Công ty TNHH Ánh Vy/ Xưởng lắp đặt tạm dây chuyền tách tuyển tinh quặng Ilmenite

20/02/2012

10.00

 

 

6

Công ty TNHH Bình Phú/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

24/12/2002

14.20

 

1.36

7

Công ty TNHH Đức Toàn/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

8/12/2004

20.00

 

2.15

8

Công ty TNHH Đức Toàn/ Nhà máy gia công cơ khí và đan nhựa giả mây

4/03/2014

16.00

 

0.92

9

Chi nhánh Cty CP Hoàng Anh Gia Lai/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

30/05/2001

35.00

 

2.53

10

Chi nhánh Cty CP Hoàng Anh Gia Lai-Nhà máy gỗ Hoàng Anh Quy Nhơn/ Mở rộng nhà xưởng sản xuất khu A

30/06/2009

9.77

 

1.45

11

Công ty TNHH Hoàng Hưng/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

27/4/2001

46.32

 

4.63

12

Công ty TNHH Hoàng Hưng/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu (sản xuất hàng trong nhà)

16/12/2013

20.00

 

0.00

13

Công ty TNHH Hoàng Hưng/ Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu (sang nhượng lại Duyên Hải Phú Tài)

3/11/2014

55.00

 

3.30

14

DNTN Hoàng Long/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

 

9.00

 

1.32

15

Công ty TNHH Hoàng Trang/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

24/08/2006

14.47

 

1.27

16

Công ty TNHH Hoàng Trang/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa (02 DA của Cty Hoàng Hà nhập vào Hoàng Trang)

1/06/2009

14.17

 

2.87

17

Công ty CP XNK Hà Anh/ Nhà máy chế biến nông lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

14/02/2012

18.00

 

1.20

18

Công ty TNHH Minh Tiến/ Nhà máy chế biến lâm sản

 

18.00

 

1.80

19

Công ty TNHH SXTM Minh Đạt/ Nhà máy sản xuất kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

2/11
2005

12.98

 

1.17

20

Công ty TNHH Mỹ Tài Bình Định/ Nhà máy sản xuất kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa 

4/07/2003

48.03

 

3.97

21

Công ty TNHH Như Ý/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

3/04/2003

19.80

 

1.80

22

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài/ Trụ sở làm việc Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài

12/01/2007

63.13

 

0.20

23

Công ty TNHH Phú Hiệp/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

 

48.60

 

4.40

24

Công ty CP Phước Hưng/ Đầu tư mở rộng nhà máy chế biến lâm sản

9/08/2007

25.30

 

5.40

25

Công ty CP Phước Hưng/ Mở rộng tăng cường dây chuyền sản xuất hàng gỗ nội thất

26/01/2011

40.00

 

 

26

Công ty CP Phước Hưng/ Nhà máy chế biến hàng lâm sản xuất khẩu (sáp nhập với Vinafor)

27/07/2014

7.03

 

1.92

27

Công ty CP Phước Hưng/ Nhà máy chế biến hàng lâm sản

5/08/2014

36.30

 

1.86

28

Cty CP chế biến gỗ nội thất PISICO/ Nhà máy chế biến gỗ nội thất

28/1/2003

29.45

 

2.67

29

Công ty TNHH Quốc Thắng/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

 

21.50

 

2.20

30

DNTN Sơn Hải/  Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

27/10/1999

10.00

 

2.26

31

Công ty TNHH Tân Đức Duy/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

6/05/2003

18.00

 

4.80

32

Công ty TNHH Tân Đức Duy/ Nhà máy chế biến nông sản

21/01/2013

7.20

 

0.00

33

Công ty TNHH Tân Phước/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

1/07/2002

18.70

 

4.12

34

Công ty TNHH TM Tây Sơn/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

14/03/2002

14.80

 

1.06

35

Công ty TNHH Thanh Thủy/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

8/12/2004

21.34

 

3.60

36

Công ty TNHH Thiên Nam/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

 04/04/2008

14.50

 

2.00

37

Công ty TNHH Toàn Gia Đạt/ Nhà máy sản xuất kinh doanh chế biến gỗ mỹ nghệ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

31/07/2006

16.46

 

1.71

38

Công ty CP kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt/ Đầu tư mở rộng nâng cao năng lực sản xuất nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu

7/12/2009

3.46

 

 

39

Công ty CP kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt/ Đầu tư mở rộng Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

 06/10/1999

38.00

 

4.60

40

Công ty TNHH Trí Tín/ Đầu tư mở rộng Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

31/01/2005

14.00

 

1.60

41

Công ty TNHH Trí Tín/ Nhà máy chế biến lâm sản

 

14.50

 

1.80

42

Công ty TNHH Trường Lâm/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

 05/10/1999

7.00

 

1.50

43

Công ty TNHH Trường Sơn/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

 17/8/2000

11.60

 

2.90

44

Công ty TNHH Việt Anh/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

9/08/2005

28.41

 

2.12

45

Công ty TNHH Tân Việt/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

 09/8/2007

19.90

 

1.67

46

Công ty TNHH Tân Việt/ Đầu tư mở rộng nhà máy chế biến lâm sản

22/09/2009

1.07

 

0.05

47

Công ty TNHH Hoàng Phúc/ Nhà máy chế biến lâm sản và bao bì

 07/5/2008

15.00

 

1.28

48

Công ty TNHH Bình Minh/ Nhà máy sản xuất, chế biến đá granite

 31/7/2003

22.00

 

2.90

49

Công ty CP VRG đá Bình Định/ Nhà máy sản xuất chế biến đá Granite

15/11/2000

35.00

 

1.80

50

Công ty TNHH Đại Hùng/ Nhà máy chế biến đá granite

 31/01/2005

24.00

 

2.28

51

Công ty TNHH Granite An Nhơn/ Nhà máy sản xuất, chế biến đá granite

8/07/2002

2.42

 

1.30

52

Công ty TNHH Hồng Lĩnh/ Nhà máy chế biến đá xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

20/01/2003

17.00

 

1.06

53

Công ty CP Phú Minh Trọng/ Nhà máy chế biến đá Granite xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

 14/3/2002

53.00

 

3.40

54

Công ty TNHH SX TM Phước Hòa/ Nhà xưởng chế biến đá granite xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

29/04/2002

18.30

 

1.95

55

Công ty TNHH Tân Trung Nam/ Nhà máy sản xuất chế biến đá Granite

 19/5/2005

9.80

 

1.12

56

Công ty TNHH Tân Trung Nam/ Nhà máy sản xuất chế biến đá Granite - Tân Trung Nam mở rộng

19/12/2012

25.00

 

0.91

57

Công ty TNHH Tân Long/ Nhà máy sản xuất chế biến đá Granite

 08/06/2000

35.00

 

2.48

58

Công ty TNHH Tân Long/ Mở rộng, nâng cấp Nhà máy sản xuất chế biến đá Granite

4/01/2011

11.46

 

0.00

59

Công ty CP Viễn Đông/ Nhà máy chế biến đá granite và tiêu thụ đặc biệt

10/03/1999

6.00

 

1.53

60

Công ty TNHH Thanh Thảnh/ Nhà máy chế biến đá và sản xuất cống bê tông ly tâm

16/10/2007

20.78

 

1.40

61

Nhà máy gạch CERAMIC/ Nhà máy gạch ốp lát

 15/11/2000

72.50

 

5.40

62

Công ty TNHH bê tông và xây lắp/ Trạm trộn bê tông tươi

 11/07/2002

8.20

 

0.48

63

Công ty CP Bao bì Miền Trung/ Nhà máy sản xuất bao bì carton

 

5.59

 

0.37

64

DNTN TM Bảo Thắng/ Nhà máy sản xuất bao bì carton

 20/6/2001

2.00

 

0.47

65

Công ty TNHH Hiệp Phát/ Nhà máy sản xuất bao bì carton và sản xuất giấy các loại

14/06/2005

10.30

 

0.67

66

Công ty TNHH Hoàng Tâm/ Nhà máy sản xuất bao bì carton

29/04/2003

5.00

 

1.20

67

Công ty TNHH Tân Trung Đạt/ Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất và kinh doanh bao bì carton

27/03/2008

12.00

 

0.73

68

Công ty TNHH Tân Bình/ Xưởng sản xuất giấy bao bì carton

30/03/2001

4.50

 

1.67

69

Công ty TNHH Cô Như/ Nhà xưởng sản xuất bao bì carton, in - may (nệm công nghiệp)

22/10/2007

7.50

 

0.68

70

Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung/ Xây dựng cung cấp và lắp đặt thiết bị nâng công suất sản xuất bia chai từ 20 triệu lít/ năm lên 50 triệu lít/ năm

 21/12/2007

287.59

 

4.99

71

Công ty TNHH Đức Hải/ Nhà máy chế biến lâm sản và nguyên liệu giấy

31/01/2005

14.51

 

2.48

72

Công ty TNHH Gas công nghiệp/ Xí nghiệp chiết nạp gas

 4/12/2003

23.00

 

1.92

73

Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn/ Nhà máy chế biến nguyên liệu giấy

18/12/2001

5.50

 

3.30

74

Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật - Việt/Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

17/07/2002

5.00

 

0.90

75

Công ty CP Cơ khí và xây dựng Quang Trung/ Nhà máy cơ khí và xây dựng

 25/4/2008

29.78

 

3.84

76

Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Quang Trung/ Xây dựng xưởng sản xuất và Văn phòng làm việc Công ty

17/01/2011

14.14

 

0.98

77

Công ty TNHH Trường Phát/ Xưởng chế biến lâm sản kết hợp với vật liệu kim loại khác làm hàng xuất khẩu

10/04/2003

8.50

 

2.40

78

DNTN Dệt - May - TM Vạn Phát/ Dự án sản xuất kinh doanh cồn, gas, bao bì carton

 21/12/2000

35.00

 

2.69

79

DNTN Văn Vinh/ Xưởng sản xuất chi tiết động cơ xe và sửa chữa ô tô các loại

 31/01/2005

10.00

 

1.16

80

Công ty TNHH SX TM Trương Võ/ Nhà xưởng sản xuất bulon, đinh, vít, bas và các sản phẩm cơ khí phục vụ ngành chế biến gỗ

 29/10/2007

5.00

 

0.20

81

Công ty TNHH Thanh Bình/ Nhà máy chế biến gỗ lâm sản và Nhà máy chế biến đá granite

 5/02/2007

28.80

 

2.50

82

Công ty TNHH Thanh Bình/ Mở rộng Nhà máy chế biến nguyên liệu giấy xuất khẩu

17/01/2011

24.91

 

 

83

Công ty TNHH Bình Thành/ Nhà kho chứa sản phẩm cơ khí và gỗ thành phẩm

27/03/2009

5.00

 

0.15

84

DNTN Tín Nhân/ Nhà máy chế biến nguyên liệu giấy xuất khẩu

18/05/2009

20.60

 

1.53

85

Công ty TNHH Hồng Ngọc/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu dùng nội địa

30/06/2009

13.20

 

1.28

86

Công ty TNHH Hồng Ngọc/Đầu tư mở rộng xưởng chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ  nội địa

26/07/2013

4.82

 

0.36

87

Công ty TNHH Thành Long/ Xưởng chế tác sản phẩm kiến trúc - nhà tiền chế thép - cơ khí tiêu thụ nội địa

21/08/2009

26.60

 

0.32

88

Công ty TNHH Việt Lâm/ Nhà máy chế biến lâm sản và hàng thủ công mỹ nghệ mây - tre - lá xuất khẩu

1/10/2009

25.00

 

2.70

89

Công ty TNHH Tân Dung Huy/ Nhà kho chứa phụ liệu các loại và dây chuyền phun sơn phục vụ ngành nghề chế biến lâm sản

8/10/2009

14.00

 

0.46

90

Công ty TNHH Tân Dung Huy (lô A14)/ Nhà máy kỹ nghệ gỗ - hoàn thiện gỗ nội thất và ngoài trời

1/06/2011

30.00

 

0.46

91

Công ty TNHH Xây dựng Thanh Sơn/ Xưởng sản xuất cấu kiện xây dựng (cơ khí)

25/12/2007

2.95

 

0.28

92

Công ty TNHH Đức Minh/ Nhà máy chế biến đá granite xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

16/06/2009

24.00

 

1.86

93

Công ty CP XNK Tiến Phước/ Xưởng chế biến nông sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

10/11/2009

16.00

 

1.00

94

Công ty TNHH Trung Trí/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

15/01/2013

11.23

 

0.35

95

Công ty TNHH Hoàng Phát/ Nhà máy chế biến lâm sản

 

25.00

 

2.19

96

Công ty TNHH Hoàng Phát/ Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất bàn ghế xuất khẩu - Công ty TNHH Hoàng Phát

27/08/2010

9.08

 

0.25

97

Công ty TNHH Thuận Đức 4/ Nhà máy chế biến đá granite

4/09/2013

6.47

 

1.56

98

Xí nghiệp tư nhân Nam Bình/ Nhà máy chế biến lâm sản

 

1.50

 

31.90

99

Công ty TNHH Sông Kôn (gỗ Vina cũ)/ Nhà máy chế biến lâm sản

12/01/2007

29.32

 

2.80

100

Công ty TNHH Sông Kôn/Nhà máy sản xuất ván lạng (trong mặt bằng dự án hiện hữu của DN)

3/05/2013

7.00

 

 

101

Công ty CP APROVIC + Công ty CP Vật tư nông sản/ Nhà máy thức ăn gia súc, gia cầm + Nhà máy chế biến nông sản

 

30.00

 

3.12

102

Công ty CP giày An Phú/ Nhà máy gia công giày dép

 

4.20

 

1.50

103

Công ty TNHH Thành Đạt/ Nhà máy sản xuất bao bì

 

10.00

 

0.93

104

Công ty TNHH TMDV Xuất nhập khẩu Mùa Vàng (DNTN Đinh Toàn cũ)/ Nhà máy chế biến nông, lâm sản xuất khẩu

27/06/2012

10.00

 

0.30

105

DNTN Thành Đạt/ Nhà máy sản xuất chế biến đá granite

20/04/2001

7.01

 

2.00

106

DNTN Thành Đạt/ Dự án mở rộng nâng cao năng lực kinh doanh cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến lâm sản - đá granite xuất khẩu và tiêu thụ nội địa tại KCN Phú Tài của DNTN Thành Đạt

25/01/2010

7.00

 

 

107

DNTN Thiên Phú/ Nhà máy chế biến đá granite - DNTN Thiên Phú

27/01/2010

24.06

 

0.93

108

DNTN Tuấn Phong/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu DNTN Tuấn Phong

4/02/2010

20.13

 

2.00

109

Công ty TNHH TMDV Phước Tiến/ Xây dựng nhà máy chế biến hàng nông lâm sản

5/04/2010

22.48

 

1.64

110

 Công ty TNHH Hương Nhân/ Nhà máy gia công các mặt hàng cơ khí và chế biến nông sản

3/08/2010

12.00

 

0.37

111

Công ty TNHH Sài Gòn Max/ Nhà máy may công nghiệp và sản xuất nệm, mousse, dù, nhà bạt

3/08/2010

10.00

 

0.93

112

Công ty CP XD điện VNECO 10

 

15.50

 

 

113

Công ty TNHH SX-TM B.M.C/ Nhà máy chế biến keo, sơn dầu bóng

 

13.50

 

 

114

Công ty TNHH SX-TM An Thái Sơn/ Chế biến nông sản xuất khẩu

 

0.00

 

 

115

Công ty Cấp thoát nước Bình Định

 

11.93

 

 

116

Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước (Truyền tải điện)

 

22.76

 

 

117

Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước/ Xí nghiệp chiết nạp gas

20/03/2001

6.52

 

1.18

118

Công ty TNHH Xuân Nguyên/ Nhà máy chế biến đá granite xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

4/01/2011

39.35

 

2.34

119

Công ty TNHH TM Hoàng Long (Thiên Long cũ)/ Xưởng chế biến nông sản thực phẩm

30/05/2011

10.00

 

 

120

Công ty TNHH TM VIC/ Nhà máy sản xuất đá granite

14/12/2011

61.00

 

3.37

121

Công ty TNHH Nông Trại Xanh/ Đầu tư xây dựng mới Nhà máy chế biến nông, lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

4/04/2012

62.00

 

1.97

122

Chi nhánh Công ty TNHH OLAM Việt Nam tại Quy Nhơn/ Nhà máy thu mua, sản xuất, chế biến hạt điều xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

8/03/2012

10.00

0.24

0.00

123

Chi nhánh Công ty TNHH OLAM Việt Nam tại Quy Nhơn/Dự án Nhà máy thu mua, sản xuất, chế biến hạt điều

30/03/2013

10.00

0.24

0.99

124

Công ty TNHH TM Hồng Phát (sang nhượng lại của Anh Thảo)/ Nhà kho và Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

3/05/2012

10.70

 

0.77

125

Công ty lưới điện cao thế miền Trung - Tổng Công ty điện lực miền Trung/ Công trình trạm biến áp 110kV Long Mỹ và nhánh rẽ.

10/05/2012

48.53

 

0.68

126

Công ty TNHH Phú Thành/ Nhà máy chế biến đá granite xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

5/06/2012

10.00

 

0.22

127

Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài/ Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học rắn Phú Tài.

8/06/2012

119.60

 

1.46

128

Công ty TNHH TM DV VT Quý Châu/ Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

17/08/2012

71.24

 

5.36

129

Công ty TNHH TM DV Vận tải Quý Châu/ Nhà máy tuyển tách lọc cát trong quặng Ilmenite

21/07/2014

15.00

 

 

130

Công ty TNHH SX-TM Tân Ánh Dương/ Nhà máy sản xuất hàng nội ngoại thất từ nhôm, sắt, inox đan nhựa giả mây xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

30/08/2012

10.20

 

0.42

131

Công ty CP Tư vấn Nhân lực NIC/ Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu

5/09/2012

20.50

 

1.44

132

Công ty TNHH Thiên Bắc/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu

15/11/2012

30.00

 

1.80

133

Công ty TNHH Nhật Hùng/ Xưởng sản xuất các sản phẩm cơ khí, gia công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại và xây dựng

7/02/2013

3.25

 

0.26

134

Công ty TNHH Tâm Đào/Nhà máy chế biến nông sản

18/03/2013

14.00

 

0.98

135

Công ty TNHH Điện hơi công nghiệp Tín Thành/Xưởng sản xuất hơi bão hòa cung cấp cho hoạt động sản xuất bia, nước giải khác

19/03/2013

9.47

 

 

136

Công ty TNHH MTV Sáng tạo Á Châu QN/Nhà máy chế biến thủ công mỹ nghệ và chế biến nông lâm sản

19/06/2013

26.00

 

1.05

137

Công ty TNHH Đại Việt Phú Tài/ Nhà máy chế biến gỗ ván ghép xuất khẩu

9/09/2013

20.77

 

1.40

138

Công ty TNHH Nhật Phú/ Nhà máy gia công chế biến đá granite, marble, bazalt xuất khẩu và tiêu dùng nội địa

17/09/2013

8.00

 

0.58

139

Công ty TNHH Dương Nguyễn/ Nhà máy chế biến nông lâm sản

21/11/2013

20.00

 

1.37

140

Công ty TNHH Trường Huy/ Nhà máy chế biến đá granite xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

31/07/2006

9.89

 

0.90

141

Công ty TNHH Gỗ Chấn Lâm/ Nhà máy sản xuất ván ép xuất khẩu và tiêu thụ trong nước

16/06/2014

8.00

 

0.00

142

Công ty TNHH Hồng Phúc Thanh/ Nhà máy chế biến sản phẩm gỗ

17/06/2014

15.00

 

1.08

143

Công ty TNHH SX và TM Sao Vàng/ Nhà máy chế biến lâm sản và đan nhựa giả mây

11/07/2014

4.20

 

0.14

144

Công ty TNHH Phú Sơn/ Nhà máy sản xuất xốp và bao bì phụ trợ

22/07/2014

20.00

 

0.97

145

Công ty TNHH Thành Hiệp/ Xưởng may mặc xuất khẩu và dạy may công nghiệp

22/07/2014

6.50

 

0.49

CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP GiẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VÀO KCN PHÚ TÀI

           

STT

CHỦ ĐẦU TƯ / DỰ ÁN

NGÀY CẤP

VỐN ĐẦU TƯ
(TỶ ĐỒNG)

TRONG ĐÓ ĐTNN (TRIỆU USD)

DIỆN TÍCH THUÊ(HA)

 

TỔNG SỐ

 

3,529.74

4.62

253.04

1

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định/ Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Tài

18/12/1998

422.79

 

Diện tích: 345,8 ha , đất CN: 242,7 ha

2

Công ty TNHH Dinh dưỡng động vật EH Bình Định Việt Nam/ Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc gia cầm

5/02/2007

45.00

2.50

2.40

3

Công ty TNHH May mặc Able Việt Nam/ Nhà máy may công nghiệp

19/06/2007

26.20

1.64

1.40

4

Công ty TNHH Ánh Vy/ Đầu tư mở rộng nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

4/07/2003

18.65

 

6.24

5

Công ty TNHH Ánh Vy/ Xưởng lắp đặt tạm dây chuyền tách tuyển tinh quặng Ilmenite

20/02/2012

10.00

 

 

6

Công ty TNHH Bình Phú/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

24/12/2002

14.20

 

1.36

7

Công ty TNHH Đức Toàn/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

8/12/2004

20.00

 

2.15

8

Công ty TNHH Đức Toàn/ Nhà máy gia công cơ khí và đan nhựa giả mây

4/03/2014

16.00

 

0.92

9

Chi nhánh Cty CP Hoàng Anh Gia Lai/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

30/05/2001

35.00

 

2.53

10

Chi nhánh Cty CP Hoàng Anh Gia Lai-Nhà máy gỗ Hoàng Anh Quy Nhơn/ Mở rộng nhà xưởng sản xuất khu A

30/06/2009

9.77

 

1.45

11

Công ty TNHH Hoàng Hưng/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

27/4/2001

46.32

 

4.63

12

Công ty TNHH Hoàng Hưng/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu (sản xuất hàng trong nhà)

16/12/2013

20.00

 

0.00

13

Công ty TNHH Hoàng Hưng/ Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu (sang nhượng lại Duyên Hải Phú Tài)

3/11/2014

55.00

 

3.30

14

DNTN Hoàng Long/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

 

9.00

 

1.32

15

Công ty TNHH Hoàng Trang/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

24/08/2006

14.47

 

1.27

16

Công ty TNHH Hoàng Trang/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa (02 DA của Cty Hoàng Hà nhập vào Hoàng Trang)

1/06/2009

14.17

 

2.87

17

Công ty CP XNK Hà Anh/ Nhà máy chế biến nông lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

14/02/2012

18.00

 

1.20

18

Công ty TNHH Minh Tiến/ Nhà máy chế biến lâm sản

 

18.00

 

1.80

19

Công ty TNHH SXTM Minh Đạt/ Nhà máy sản xuất kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

2/11
2005

12.98

 

1.17

20

Công ty TNHH Mỹ Tài Bình Định/ Nhà máy sản xuất kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa 

4/07/2003

48.03

 

3.97

21

Công ty TNHH Như Ý/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

3/04/2003

19.80

 

1.80

22

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài/ Trụ sở làm việc Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài

12/01/2007

63.13

 

0.20

23

Công ty TNHH Phú Hiệp/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

 

48.60

 

4.40

24

Công ty CP Phước Hưng/ Đầu tư mở rộng nhà máy chế biến lâm sản

9/08/2007

25.30

 

5.40

25

Công ty CP Phước Hưng/ Mở rộng tăng cường dây chuyền sản xuất hàng gỗ nội thất

26/01/2011

40.00

 

 

26

Công ty CP Phước Hưng/ Nhà máy chế biến hàng lâm sản xuất khẩu (sáp nhập với Vinafor)

27/07/2014

7.03

 

1.92

27

Công ty CP Phước Hưng/ Nhà máy chế biến hàng lâm sản

5/08/2014

36.30

 

1.86

28

Cty CP chế biến gỗ nội thất PISICO/ Nhà máy chế biến gỗ nội thất

28/1/2003

29.45

 

2.67

29

Công ty TNHH Quốc Thắng/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

 

21.50

 

2.20

30

DNTN Sơn Hải/  Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

27/10/1999

10.00

 

2.26

31

Công ty TNHH Tân Đức Duy/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

6/05/2003

18.00

 

4.80

32

Công ty TNHH Tân Đức Duy/ Nhà máy chế biến nông sản

21/01/2013

7.20

 

0.00

33

Công ty TNHH Tân Phước/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

1/07/2002

18.70

 

4.12

34

Công ty TNHH TM Tây Sơn/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

14/03/2002

14.80

 

1.06

35

Công ty TNHH Thanh Thủy/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

8/12/2004

21.34

 

3.60

36

Công ty TNHH Thiên Nam/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

 04/04/2008

14.50

 

2.00

37

Công ty TNHH Toàn Gia Đạt/ Nhà máy sản xuất kinh doanh chế biến gỗ mỹ nghệ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

31/07/2006

16.46

 

1.71

38

Công ty CP kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt/ Đầu tư mở rộng nâng cao năng lực sản xuất nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu

7/12/2009

3.46

 

 

39

Công ty CP kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt/ Đầu tư mở rộng Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

 06/10/1999

38.00

 

4.60

40

Công ty TNHH Trí Tín/ Đầu tư mở rộng Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

31/01/2005

14.00

 

1.60

41

Công ty TNHH Trí Tín/ Nhà máy chế biến lâm sản

 

14.50

 

1.80

42

Công ty TNHH Trường Lâm/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

 05/10/1999

7.00

 

1.50

43

Công ty TNHH Trường Sơn/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

 17/8/2000

11.60

 

2.90

44

Công ty TNHH Việt Anh/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

9/08/2005

28.41

 

2.12

45

Công ty TNHH Tân Việt/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

 09/8/2007

19.90

 

1.67

46

Công ty TNHH Tân Việt/ Đầu tư mở rộng nhà máy chế biến lâm sản

22/09/2009

1.07

 

0.05

47

Công ty TNHH Hoàng Phúc/ Nhà máy chế biến lâm sản và bao bì

 07/5/2008

15.00

 

1.28

48

Công ty TNHH Bình Minh/ Nhà máy sản xuất, chế biến đá granite

 31/7/2003

22.00

 

2.90

49

Công ty CP VRG đá Bình Định/ Nhà máy sản xuất chế biến đá Granite

15/11/2000

35.00

 

1.80

50

Công ty TNHH Đại Hùng/ Nhà máy chế biến đá granite

 31/01/2005

24.00

 

2.28

51

Công ty TNHH Granite An Nhơn/ Nhà máy sản xuất, chế biến đá granite

8/07/2002

2.42

 

1.30

52

Công ty TNHH Hồng Lĩnh/ Nhà máy chế biến đá xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

20/01/2003

17.00

 

1.06

53

Công ty CP Phú Minh Trọng/ Nhà máy chế biến đá Granite xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

 14/3/2002

53.00

 

3.40

54

Công ty TNHH SX TM Phước Hòa/ Nhà xưởng chế biến đá granite xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

29/04/2002

18.30

 

1.95

55

Công ty TNHH Tân Trung Nam/ Nhà máy sản xuất chế biến đá Granite

 19/5/2005

9.80

 

1.12

56

Công ty TNHH Tân Trung Nam/ Nhà máy sản xuất chế biến đá Granite - Tân Trung Nam mở rộng

19/12/2012

25.00

 

0.91

57

Công ty TNHH Tân Long/ Nhà máy sản xuất chế biến đá Granite

 08/06/2000

35.00

 

2.48

58

Công ty TNHH Tân Long/ Mở rộng, nâng cấp Nhà máy sản xuất chế biến đá Granite

4/01/2011

11.46

 

0.00

59

Công ty CP Viễn Đông/ Nhà máy chế biến đá granite và tiêu thụ đặc biệt

10/03/1999

6.00

 

1.53

60

Công ty TNHH Thanh Thảnh/ Nhà máy chế biến đá và sản xuất cống bê tông ly tâm

16/10/2007

20.78

 

1.40

61

Nhà máy gạch CERAMIC/ Nhà máy gạch ốp lát

 15/11/2000

72.50

 

5.40

62

Công ty TNHH bê tông và xây lắp/ Trạm trộn bê tông tươi

 11/07/2002

8.20

 

0.48

63

Công ty CP Bao bì Miền Trung/ Nhà máy sản xuất bao bì carton

 

5.59

 

0.37

64

DNTN TM Bảo Thắng/ Nhà máy sản xuất bao bì carton

 20/6/2001

2.00

 

0.47

65

Công ty TNHH Hiệp Phát/ Nhà máy sản xuất bao bì carton và sản xuất giấy các loại

14/06/2005

10.30

 

0.67

66

Công ty TNHH Hoàng Tâm/ Nhà máy sản xuất bao bì carton

29/04/2003

5.00

 

1.20

67

Công ty TNHH Tân Trung Đạt/ Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất và kinh doanh bao bì carton

27/03/2008

12.00

 

0.73

68

Công ty TNHH Tân Bình/ Xưởng sản xuất giấy bao bì carton

30/03/2001

4.50

 

1.67

69

Công ty TNHH Cô Như/ Nhà xưởng sản xuất bao bì carton, in - may (nệm công nghiệp)

22/10/2007

7.50

 

0.68

70

Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung/ Xây dựng cung cấp và lắp đặt thiết bị nâng công suất sản xuất bia chai từ 20 triệu lít/ năm lên 50 triệu lít/ năm

 21/12/2007

287.59

 

4.99

71

Công ty TNHH Đức Hải/ Nhà máy chế biến lâm sản và nguyên liệu giấy

31/01/2005

14.51

 

2.48

72

Công ty TNHH Gas công nghiệp/ Xí nghiệp chiết nạp gas

 4/12/2003

23.00

 

1.92

73

Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn/ Nhà máy chế biến nguyên liệu giấy

18/12/2001

5.50

 

3.30

74

Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật - Việt/Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

17/07/2002

5.00

 

0.90

75

Công ty CP Cơ khí và xây dựng Quang Trung/ Nhà máy cơ khí và xây dựng

 25/4/2008

29.78

 

3.84

76

Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Quang Trung/ Xây dựng xưởng sản xuất và Văn phòng làm việc Công ty

17/01/2011

14.14

 

0.98

77

Công ty TNHH Trường Phát/ Xưởng chế biến lâm sản kết hợp với vật liệu kim loại khác làm hàng xuất khẩu

10/04/2003

8.50

 

2.40

78

DNTN Dệt - May - TM Vạn Phát/ Dự án sản xuất kinh doanh cồn, gas, bao bì carton

 21/12/2000

35.00

 

2.69

79

DNTN Văn Vinh/ Xưởng sản xuất chi tiết động cơ xe và sửa chữa ô tô các loại

 31/01/2005

10.00

 

1.16

80

Công ty TNHH SX TM Trương Võ/ Nhà xưởng sản xuất bulon, đinh, vít, bas và các sản phẩm cơ khí phục vụ ngành chế biến gỗ

 29/10/2007

5.00

 

0.20

81

Công ty TNHH Thanh Bình/ Nhà máy chế biến gỗ lâm sản và Nhà máy chế biến đá granite

 5/02/2007

28.80

 

2.50

82

Công ty TNHH Thanh Bình/ Mở rộng Nhà máy chế biến nguyên liệu giấy xuất khẩu

17/01/2011

24.91

 

 

83

Công ty TNHH Bình Thành/ Nhà kho chứa sản phẩm cơ khí và gỗ thành phẩm

27/03/2009

5.00

 

0.15

84

DNTN Tín Nhân/ Nhà máy chế biến nguyên liệu giấy xuất khẩu

18/05/2009

20.60

 

1.53

85

Công ty TNHH Hồng Ngọc/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu dùng nội địa

30/06/2009

13.20

 

1.28

86

Công ty TNHH Hồng Ngọc/Đầu tư mở rộng xưởng chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ  nội địa

26/07/2013

4.82

 

0.36

87

Công ty TNHH Thành Long/ Xưởng chế tác sản phẩm kiến trúc - nhà tiền chế thép - cơ khí tiêu thụ nội địa

21/08/2009

26.60

 

0.32

88

Công ty TNHH Việt Lâm/ Nhà máy chế biến lâm sản và hàng thủ công mỹ nghệ mây - tre - lá xuất khẩu

1/10/2009

25.00

 

2.70

89

Công ty TNHH Tân Dung Huy/ Nhà kho chứa phụ liệu các loại và dây chuyền phun sơn phục vụ ngành nghề chế biến lâm sản

8/10/2009

14.00

 

0.46

90

Công ty TNHH Tân Dung Huy (lô A14)/ Nhà máy kỹ nghệ gỗ - hoàn thiện gỗ nội thất và ngoài trời

1/06/2011

30.00

 

0.46

91

Công ty TNHH Xây dựng Thanh Sơn/ Xưởng sản xuất cấu kiện xây dựng (cơ khí)

25/12/2007

2.95

 

0.28

92

Công ty TNHH Đức Minh/ Nhà máy chế biến đá granite xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

16/06/2009

24.00

 

1.86

93

Công ty CP XNK Tiến Phước/ Xưởng chế biến nông sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

10/11/2009

16.00

 

1.00

94

Công ty TNHH Trung Trí/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

15/01/2013

11.23

 

0.35

95

Công ty TNHH Hoàng Phát/ Nhà máy chế biến lâm sản

 

25.00

 

2.19

96

Công ty TNHH Hoàng Phát/ Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất bàn ghế xuất khẩu - Công ty TNHH Hoàng Phát

27/08/2010

9.08

 

0.25

97

Công ty TNHH Thuận Đức 4/ Nhà máy chế biến đá granite

4/09/2013

6.47

 

1.56

98

Xí nghiệp tư nhân Nam Bình/ Nhà máy chế biến lâm sản

 

1.50

 

31.90

99

Công ty TNHH Sông Kôn (gỗ Vina cũ)/ Nhà máy chế biến lâm sản

12/01/2007

29.32

 

2.80

100

Công ty TNHH Sông Kôn/Nhà máy sản xuất ván lạng (trong mặt bằng dự án hiện hữu của DN)

3/05/2013

7.00

 

 

101

Công ty CP APROVIC + Công ty CP Vật tư nông sản/ Nhà máy thức ăn gia súc, gia cầm + Nhà máy chế biến nông sản

 

30.00

 

3.12

102

Công ty CP giày An Phú/ Nhà máy gia công giày dép

 

4.20

 

1.50

103

Công ty TNHH Thành Đạt/ Nhà máy sản xuất bao bì

 

10.00

 

0.93

104

Công ty TNHH TMDV Xuất nhập khẩu Mùa Vàng (DNTN Đinh Toàn cũ)/ Nhà máy chế biến nông, lâm sản xuất khẩu

27/06/2012

10.00

 

0.30

105

DNTN Thành Đạt/ Nhà máy sản xuất chế biến đá granite

20/04/2001

7.01

 

2.00

106

DNTN Thành Đạt/ Dự án mở rộng nâng cao năng lực kinh doanh cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến lâm sản - đá granite xuất khẩu và tiêu thụ nội địa tại KCN Phú Tài của DNTN Thành Đạt

25/01/2010

7.00

 

 

107

DNTN Thiên Phú/ Nhà máy chế biến đá granite - DNTN Thiên Phú

27/01/2010

24.06

 

0.93

108

DNTN Tuấn Phong/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu DNTN Tuấn Phong

4/02/2010

20.13

 

2.00

109

Công ty TNHH TMDV Phước Tiến/ Xây dựng nhà máy chế biến hàng nông lâm sản

5/04/2010

22.48

 

1.64

110

 Công ty TNHH Hương Nhân/ Nhà máy gia công các mặt hàng cơ khí và chế biến nông sản

3/08/2010

12.00

 

0.37

111

Công ty TNHH Sài Gòn Max/ Nhà máy may công nghiệp và sản xuất nệm, mousse, dù, nhà bạt

3/08/2010

10.00

 

0.93

112

Công ty CP XD điện VNECO 10

 

15.50

 

 

113

Công ty TNHH SX-TM B.M.C/ Nhà máy chế biến keo, sơn dầu bóng

 

13.50

 

 

114

Công ty TNHH SX-TM An Thái Sơn/ Chế biến nông sản xuất khẩu

 

0.00

 

 

115

Công ty Cấp thoát nước Bình Định

 

11.93

 

 

116

Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước (Truyền tải điện)

 

22.76

 

 

117

Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước/ Xí nghiệp chiết nạp gas

20/03/2001

6.52

 

1.18

118

Công ty TNHH Xuân Nguyên/ Nhà máy chế biến đá granite xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

4/01/2011

39.35

 

2.34

119

Công ty TNHH TM Hoàng Long (Thiên Long cũ)/ Xưởng chế biến nông sản thực phẩm

30/05/2011

10.00

 

 

120

Công ty TNHH TM VIC/ Nhà máy sản xuất đá granite

14/12/2011

61.00

 

3.37

121

Công ty TNHH Nông Trại Xanh/ Đầu tư xây dựng mới Nhà máy chế biến nông, lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

4/04/2012

62.00

 

1.97

122

Chi nhánh Công ty TNHH OLAM Việt Nam tại Quy Nhơn/ Nhà máy thu mua, sản xuất, chế biến hạt điều xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

8/03/2012

10.00

0.24

0.00

123

Chi nhánh Công ty TNHH OLAM Việt Nam tại Quy Nhơn/Dự án Nhà máy thu mua, sản xuất, chế biến hạt điều

30/03/2013

10.00

0.24

0.99

124

Công ty TNHH TM Hồng Phát (sang nhượng lại của Anh Thảo)/ Nhà kho và Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

3/05/2012

10.70

 

0.77

125

Công ty lưới điện cao thế miền Trung - Tổng Công ty điện lực miền Trung/ Công trình trạm biến áp 110kV Long Mỹ và nhánh rẽ.

10/05/2012

48.53

 

0.68

126

Công ty TNHH Phú Thành/ Nhà máy chế biến đá granite xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

5/06/2012

10.00

 

0.22

127

Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài/ Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học rắn Phú Tài.

8/06/2012

119.60

 

1.46

128

Công ty TNHH TM DV VT Quý Châu/ Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

17/08/2012

71.24

 

5.36

129

Công ty TNHH TM DV Vận tải Quý Châu/ Nhà máy tuyển tách lọc cát trong quặng Ilmenite

21/07/2014

15.00

 

 

130

Công ty TNHH SX-TM Tân Ánh Dương/ Nhà máy sản xuất hàng nội ngoại thất từ nhôm, sắt, inox đan nhựa giả mây xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

30/08/2012

10.20

 

0.42

131

Công ty CP Tư vấn Nhân lực NIC/ Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu

5/09/2012

20.50

 

1.44

132

Công ty TNHH Thiên Bắc/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu

15/11/2012

30.00

 

1.80

133

Công ty TNHH Nhật Hùng/ Xưởng sản xuất các sản phẩm cơ khí, gia công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại và xây dựng

7/02/2013

3.25

 

0.26

134

Công ty TNHH Tâm Đào/Nhà máy chế biến nông sản

18/03/2013

14.00

 

0.98

135

Công ty TNHH Điện hơi công nghiệp Tín Thành/Xưởng sản xuất hơi bão hòa cung cấp cho hoạt động sản xuất bia, nước giải khác

19/03/2013

9.47

 

 

136

Công ty TNHH MTV Sáng tạo Á Châu QN/Nhà máy chế biến thủ công mỹ nghệ và chế biến nông lâm sản

19/06/2013

26.00

 

1.05

137

Công ty TNHH Đại Việt Phú Tài/ Nhà máy chế biến gỗ ván ghép xuất khẩu

9/09/2013

20.77

 

1.40

138

Công ty TNHH Nhật Phú/ Nhà máy gia công chế biến đá granite, marble, bazalt xuất khẩu và tiêu dùng nội địa

17/09/2013

8.00

 

0.58

139

Công ty TNHH Dương Nguyễn/ Nhà máy chế biến nông lâm sản

21/11/2013

20.00

 

1.37

140

Công ty TNHH Trường Huy/ Nhà máy chế biến đá granite xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

31/07/2006

9.89

 

0.90

141

Công ty TNHH Gỗ Chấn Lâm/ Nhà máy sản xuất ván ép xuất khẩu và tiêu thụ trong nước

16/06/2014

8.00

 

0.00

142

Công ty TNHH Hồng Phúc Thanh/ Nhà máy chế biến sản phẩm gỗ

17/06/2014

15.00

 

1.08

143

Công ty TNHH SX và TM Sao Vàng/ Nhà máy chế biến lâm sản và đan nhựa giả mây

11/07/2014

4.20

 

0.14

144

Công ty TNHH Phú Sơn/ Nhà máy sản xuất xốp và bao bì phụ trợ

22/07/2014

20.00

 

0.97

145

Công ty TNHH Thành Hiệp/ Xưởng may mặc xuất khẩu và dạy may công nghiệp

22/07/2014

6.50

 

0.49