Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

16:40, 09/07/2018 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 3758/ UBND-NC về việc tiếp tục triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.


Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội dung của chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện; thống nhất nhận thức và biện pháp chỉ đạo nhằm thực hiện tốt công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương;Tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, nội dung cơ bản của việc tha tù trước thời hạn có điều kiện; đồng thời, phổ biến những quy định của pháp luật về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các cấp, các tổ chức xã hội và nhân dân trong việc thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an; Ban hành chương trình, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong lực lượng Công an trên địa bàn toàn tỉnh; Phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện đến phạm nhân, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và thân nhân của họ hiểu để tự giác chấp hành; Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định tại Điều 3, khoản 3 Điều 7, Điều 66, Điều 106 của Bộ Luật hình sự số 2015; Điều 368 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015; Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho lực lượng Công an các đơn vị, địa phương về các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thực hiện về tha tù trước thời hạn có điều kiện; Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành việc tha tù trước thời hạn có điều kiện theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện.

Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương bảo đảm cho việc thực hiện hiệu quả nội dung của Đề án theo Kế hoạch đã ban hành và công tác triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường, bổ sung chuyên mục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng xã hội, phạm nhân, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và thân nhân của họ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Đề nghị UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp thực hiệntốt công tác tuyên truyền, vận động và tham gia quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về cư trú tại địa phương ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không để tái phạm tội. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về những nội dung cơ bản của chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật trong công tác thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương; Chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương cư trú theo đúng chức năng, nhiệm vụ từng ban, ngành, đoàn thể; Bố trí kinh phí trong dự toán hàng năm của địa phương để đảm bảo thực hiện; có chính sách huy động, khuyến khích các tổ chức kinh tế - xã hội và cá nhân tham gia công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Hữu Phước

 

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    169954504

Đang truy cập: 248