LÊ THỊ THANH HƯƠNG

LÊ THỊ THANH HƯƠNG

Chức vụ: Thành viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân

Sinh ngày: 13-10-1972

Quê quán: Xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Nơi thường trú: 06 Hồ Huấn Nghiệp, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Trình độ: Đại học Sư phạm Sử - Chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị

Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, Phó Trưởng ban Ban dân tộc HĐND tỉnh

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII

Tin nổi bật Tin nổi bật