ĐỖ THỊ DIỆU HẠNH

ĐỖ THỊ DIỆU HẠNH

Chức vụ: Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân

Sinh ngày: 24-06-1978

Quê quán: Xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Nơi thường trú: 158 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Tăng Bạt Hổ, tỉnh Bình Định

Trình độ: Đại học Nông nghiệp, Thạc sĩ Khoa học cây trồng, Cao cấp Lý luận Chính trị

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Ban tổ chức Huyện ủy Hoài Ân

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, XII

Tin nổi bật Tin nổi bật