HUỲNH THANH XUÂN

HUỲNH THANH XUÂN

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin nổi bật Tin nổi bật