NGUYỄN VĂN HÙNG

NGUYỄN VĂN HÙNG

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước

Tin nổi bật Tin nổi bật