NGUYỄN MẠNH HÙNG

NGUYỄN MẠNH HÙNG

Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Sinh ngày: 17-04-1966

Quê quán: Xã Mỹ Hiệp, huyện Phùng Mỹ, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Nơi thường trú: 49A Trần Phú, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Trình độ: Đại học Luật, Đại học Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cao cấp Lý luận Chính trị

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII

Tin nổi bật Tin nổi bật