ĐOÀN ĐỨC TÙNG

ĐOÀN ĐỨC TÙNG

Chức vụ: Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn

Sinh năm: 1975

Tin nổi bật Tin nổi bật