NGUYỄN TẤN NGHĨA

NGUYỄN TẤN NGHĨA

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Quy Nhơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định

Sinh năm: 1972

Tin nổi bật Tin nổi bật