HUỲNH THỊ NGỌC HÀ

HUỲNH THỊ NGỌC HÀ

Chức vụ: Ủy viên thường trực, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân

Sinh ngày: 22-05-1977

Quê quán: Xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Nơi thường trú: 44 Nguyễn Thái Bình, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Trình độ: Đại học Sư Luật, Đại học Ngoại Ngữ, Cao cấp Lý luận Chính trị

Chức vụ hiện nay: Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII

Đang cập nhật

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo về các hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội.
- Trực tiếp theo dõi, phụ trách các địa phương: Tuy Phước, Hoài Ân.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình thực hiện trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội (Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao, Du lịch, Thông tin và truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, các tổ chức hội và các hội quần chúng,…) trên địa bàn tỉnh.
- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn của Ban đối với lĩnh vực phụ trách hoặc do Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công.
- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác giám sát, khảo sát của Ban đối với hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo nhiệm vụ, quyền hạn của Ban đối với lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.
- Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban với Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban và các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Tin nổi bật Tin nổi bật