NGUYỄN VĂN DŨNG

NGUYỄN VĂN DŨNG

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phù Mỹ

Tin nổi bật Tin nổi bật