|
  • :
  • :
PHẠM TRUNG THUẬN

PHẠM TRUNG THUẬN

Chức vụ: Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Tin nổi bật Tin nổi bật