TRẦN NHẬT QUÂN

TRẦN NHẬT QUÂN

Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân

Tin nổi bật Tin nổi bật