A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Quy định thực hiện công khai, minh bạch các quy định, cơ chế, chính sách bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tác giả: Lê Minh Phú

Tin nổi bật Tin nổi bật