|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cụm Công nghiệp Bồng Sơn

Địa chỉ: Khối Thiết Đính Bắc - thị trấn Bồng Sơn - huyện Hoài Nhơn

Quy mô quy hoạch: Tổng diện tích 13,5ha; trong đó diện tích đất dành cho cơ sở sản xuất là 10,8ha. Thực tế đã giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng diện tích là 12ha; trong đó diện dành cho cơ sở sản xuất là 8,7ha.

Diện tích đất đã chó thuê 4,2ha; còn lại 4,5ha đất trống cần tiếp tục thu hút đầu tư.

Giá cho thuê đất 100.000đồng/m2 (theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Bình Định).

Giá hạ tầng 56.000đồng/m2. Được nộp trong 06 năm, trong đó năm thứ nhất và năm thứ hai mỗi năm nộp 10%; 04 năm còn lại mỗi năm nộp 20% (theo Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của UBND huyện Hoài Nhơn).

Tình hình đầu tư của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong CCN:

+ Đã có 06 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuê đất xây dựng cơ sở sản xuất. Trong đó 05 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã đi vào hoạt động. Còn lại 01 doanh nghiệp đang chuẩn bị hoàn thành việc thi công xây dựng nhà xưởng.

+ Tổng vốn đầu tư đăng ký là 13.660 triệu đồng, thực tế đã đầu tư 10.000 triệu đồng. Ngành nghề chủ yếu: Sản xuất ống nhựa, túi nhựa, chế biến lâm sản, chiết nạp ga và sản xuất hàng mây, tre, lá xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Liên hệ:

Họ và tên: Phùng  Xuân Hồng

Chức vụ: Trưởng ban QLCCN huyện Hoài Nhơn

Điện thoại: 056 366 1423 - 324 3690                    DĐ:  0906 560 159


Tin nổi bật Tin nổi bật