A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu họp trực tuyến: Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả giao nhận quản lý, khai thác các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh.

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật