A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ động nghiên cứu, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng giải pháp đổi mới trong tổ chức thực hiện làm khâu đột phá công tác cải cách hành chính năm 2022

(binhdinh.gov.vn) - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh đối với việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 20/12/2021 về công tác cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh.

Ảnh minh họa (Nguồn: baobinhdinh.vn)

Theo đó, kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trên các mặt công tác cải cách hành chính, bao gồm: (i) Chỉ đạo, điều hành, (ii), Cải cách thể chế, (iii) Cải cách thủ tục hành chính, (iv) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, (v) Cải cách chế độ công vụ, (vi) Cải cách tài chính công và (vii) Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử.

 Trong số 38 nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính, có một số nhiệm vụ thể hiện sự quyết tâm nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy hành chính để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức, công dân, như: (i) Tổ chức khảo sát đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2022, (ii) ban hành Đề án “Thí điểm triển khai mô hình chính quyền thân thiện phục vụ công dân thực hiện thủ tục hành chính giai đoạn 2022-2025”, (iii) ban hành Quy định thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh - An ninh trật tự - Karaoke/vũ trường, (iv) Ban hành giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục phê duyệt kết quả đấu giá đất và trường hợp giao đất tái định cư, (v) Đề án thi tuyển cạnh tranh vào các vị trí quản lý cấp phòng, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành, (vi) Đề án số hóa dữ liệu chuyên ngành (ưu tiên các lĩnh vực tài nguyên môi trường, xây dựng, dự án đầu tư) và tích hợp lên các nền tảng số, kết nối, chia sẻ CSDL chuyên ngành với trục LGSP của tỉnh phục vụ công tác chuyển đổi số….

  UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành phố tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ, đảm bảo chất lượng và tiến độ đối với các nhiệm vụ được phân công; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra cải cách hành chính, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu việc chỉ đạo, triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính; đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện thi đua khen thưởng trong công tác cải cách hành chính.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, đề xuất việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính. Phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác tổng hợp, báo cáo và tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện các nội dung tại Kế hoạch./.

Dũng Linh


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật