A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định

Ngày 11/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Định

Tin nổi bật Tin nổi bật