|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh ban hành văn bản số 5139/UBND-VX về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai thi hành Luật Hỗ trợ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 12/6/2024 sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 30/01/2024 và Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 29/12/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị Quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, triển khai đề xuất các doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững đặc biệt là DNNVV kinh doanh bền vững được hỗ trợ theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025 nhằm thúc đẩy phát triển các mô hình kinh doanh bền vững, bao trùm.

Công bố trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình, Cổng thông tin điện tử UBND các huyện, thị xã, thành phố các thông tin về kế hoạch, chương trình, hoạt động hỗ trợ DNNVV; thông tin thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, các thông tin khác phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp để thu hút sự tham gia của các DNNVV có nhu cầu tiếp cận và thụ hưởng các chính sách. Thực hiện hướng dẫn và thông tin đến các DNNVV thuộc ngành, lĩnh vực quản lý tiếp cận mạng lưới tư vấn viên đã được các Bộ chuyên ngành công nhận để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV trong đó ưu tiên hình thức đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các DNNVV sản xuất, chế biến và đào tạo trực tuyến.

UBND tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ công nghệ và hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề án “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 – 2025” trong đó đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Bình Định, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cộng đồng tạo ra các doanh nghiệp mới và doanh nghiệp sáng tạo.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 14/5/2024 về hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số, giai đoạn 2024-2025 tập trung vào các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho DNNVV như: tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, triển khai các khóa tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số; tổ chức hội thảo, hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Sở Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến. Tăng cường hỗ trợ DNNVV trong công tác xúc tiến thương mại thông qua các chương trình xúc tiến thương mại cấp tỉnh và cấp trung ương nhằm hỗ trợ tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp. Đẩy mạnh hỗ trợ DNVVV phục hồi sản xuất kinh doanh thông qua ứng dụng các nền tảng công nghệ số để chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh, hỗ trợ bán hàng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Sở Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 01/02/2024 về triển khai các hoạt động năm 2024 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình.

Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chỉ đạo Chi cục thuế các khu vực tập trung triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ thuế và kế toán cho DNNVV.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh hướng nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên, trong đó có DNNVV; đa dạng hóa sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển các sản phẩm mới; rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp tín dụng để tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn, đáp ứng nhu cầu vốn của các DNNVV, đặc biệt là các doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ và nhỏ.


Tác giả: DTD

Tin nổi bật Tin nổi bật