|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh tại văn bản số 3325/UBND-VX.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về nguy cơ ngộ độc thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các điểm, khu du lịch, nhà ăn tập thể của trường học, khu công nghiệp, thức ăn đường phố...; Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn theo đúng quy định; Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định; Nghiên cứu xây dựng và sử dụng có hiệu quả hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thực phẩm theo đúng quy định; Chỉ đạo cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm, bảo đảm tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng người dân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương chịu trách nhiệm phối hợp đầy đủ với Sở Y tế điều tra nguyên nhân và chủ trì truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo đúng quy định của Luật An toàn thực phẩm và hướng dẫn của Bộ chủ quản.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tổ chức thực hiện giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn sự cố an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh và phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo đúng quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; có biện pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý; thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định chủ động phối hợp với Các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn tỉnh.


Tác giả: DTD

Tin nổi bật Tin nổi bật