|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Phù Cát: Phấn đấu hoàn thành, vượt các mục tiêu của năm 2024

(BĐ) - Ngày 8.7, Huyện ủy Phù Cát tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tổng giá trị sản phẩm ước đạt 6.882 tỷ đồng, tăng 8,69%, xếp thứ 4 toàn tỉnh. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 18.000 tỷ đồng, tốc độ tăng 15,58% (kế hoạch năm 14,20%). Thu ngân sách Nhà nước hơn 711 tỷ đồng, đạt 71,7% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định.

Huyện ủy Phù Cát tổ chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ảnh: N.M

6 tháng còn lại của năm 2024, Huyện ủy Phù Cát tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế và thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết đầu năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Văn Ngộ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo các ban, ngành, địa phương rà soát lại tất cả chỉ tiêu, nhiệm vụ, có giải pháp, lộ trình cụ thể để đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu năm 2024, gắn với các chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Với những chỉ tiêu đã đạt kế hoạch đề ra thì càng phải nỗ lực tăng tốc “về đích” sớm.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách, đề án phát triển kinh tế, đặc biệt là tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, liên kết, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, theo hướng xây dựng các sản phẩm OCOP, đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất, tăng cao giá trị gia tăng, đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của huyện phát triển bền vững. Quyết liệt trong các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), không để phát sinh thêm trường hợp vi phạm.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch và đảm bảo thực chất, đúng quy định.

Các ngành chức năng thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh của các DN, cơ sở sản xuất công nghiệp, kịp thời hỗ trợ giải quyết khó khăn, bất cập, các vướng mắc về cơ chế để các DN hoạt động ổn định. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung các xã làm cơ sở cho việc triển khai lập các đồ án quy hoạch chi tiết, triển khai đầu tư xây dựng các công trình dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, nhất là khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư và triển khai thi công đúng kế hoạch. Quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB các công trình trọng điểm của tỉnh, của huyện đảm bảo đúng tiến độ, quy định…


Tác giả: NGUYỄN MUỘI
Nguồn:baobinhdinh.vn Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật