Tiêu đề văn bản Ban hành kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số hiệu 3220/QĐ-BTNMT Cơ quan ban hành Bộ, ngành
Phạm vi Ngày ban hành 11/12/2022
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Quyết định Người ký Trần Hồng Hà
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật