|
  • :
  • :
Tiêu đề văn bản Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030
Số hiệu 2438/QĐ-BTC Cơ quan ban hành Bộ, ngành
Phạm vi Ngày ban hành 11/12/2022
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Quyết định Người ký Hồ Đức Phớc
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật