|
  • :
  • :
Tiêu đề văn bản Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.
Số hiệu 11/2022/TT-BVHTTDL Cơ quan ban hành Bộ, ngành
Phạm vi Ngày ban hành 20/11/2022
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Thông tư Người ký Nguyễn Văn Hùng
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật