Tiêu đề văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế
Số hiệu 91/2022/NĐ-CP Cơ quan ban hành Chính phủ
Phạm vi Ngày ban hành 20/11/2022
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Nghị định Người ký Lê Minh Khái
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật