|
  • :
  • :
Tiêu đề văn bản Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu 18/2022/TT-BGDĐT Cơ quan ban hành Bộ, ngành
Phạm vi Ngày ban hành 26/12/2022
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Thông tư Người ký Nguyễn Văn Phúc
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật