NGUYỄN VĂN DŨNG

NGUYỄN VĂN DŨNG

Chức vụ: Thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân

Tin nổi bật Tin nổi bật