ĐẶNG BÁ LÂM

ĐẶNG BÁ LÂM

Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân

Tin nổi bật Tin nổi bật