LÊ DUY THINH

LÊ DUY THINH

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định

Sinh năm: 1967

Tin nổi bật Tin nổi bật