PHẠM QUANG ÂN

PHẠM QUANG ÂN

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Phước

Sinh ngày: 15-09-1982
Quê quán: Xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Dân tộc: Kinh
Nơi thường trú: Thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Trình độ: Đại học Kinh tế Nông lâm, Thạc sĩ Phát triển nông thôn, Cao cấp Lý luận Chính trị
Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Phước
Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII

Tin nổi bật Tin nổi bật