|
  • :
  • :
PHẠM HỒNG SƠN

PHẠM HỒNG SƠN

Chức vụ: Ủy viên thường trực, Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Sinh năm: 1964

Đang cập nhật

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo về các hoạt động của Ban Pháp chế.
- Trực tiếp theo dõi, phụ trách các địa phương: Phù Cát, An Lão.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình thực hiện trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương.
- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn của Ban hoặc do Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công.
- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác giám sát, khảo sát của Ban đối với hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo nhiệm vụ, quyền hạn của Ban; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.
- Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban với Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban và nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giao

Tin nổi bật Tin nổi bật