TRẦN THANH HẢI

TRẦN THANH HẢI

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tin nổi bật Tin nổi bật