A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tác giả: Lê Minh Phú

Tin nổi bật Tin nổi bật