|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khu chế biến thuỷ sản tập trung Tam Quan Bắc

Địa chỉ: thôn Thiện Chánh 1 - xã Tam Quan Bắc - huyện Hoài Nhơn

Quy mô quy hoạch: Tổng diện tích 5,08ha; trong đó diện tích đất dành cho cơ sở sản xuất là 3,76ha.

Diện tích đất đã cho thuê 3,24ha; còn lại 0,52ha đất trống cần tiếp tục thu hút đầu tư.

Giá cho thuê đất 80.000đồng/m2 (theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Bình Định).

Giá hạ tầng 114.000đồng/m2. Được nộp trong 06 năm, trong đó năm thứ nhất và thứ hai mỗi năm nộp 10%; 04 năm còn lại mỗi năm nộp 20% (theo Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của UBND huyện Hoài Nhơn).

Tình hình đầu tư của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong CCN:

+ Đã có 12 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuê đất xây dựng cơ sở sản xuất. Trong đó 10 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã đi vào hoạt động. Còn lại 02 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang chuẩn bị hoàn thành  việc thi công xây dựng nhà xưởng.

+ Tổng vốn đầu tư đăng ký àl 34.150 triệu đồng, thực tế đã đầu tư 15.000 đồng. Ngành nghề chủ yếu: thu mua, chế biến thuỷ sản; sản xuất nước mắm.

Liên hệ:

Họ và tên: Phùng  Xuân Hồng

Chức vụ: Trưởng ban QLCCN huyện Hoài Nhơn

Điện thoại: 056 366 1423 - 324 3690    


Tin nổi bật Tin nổi bật