|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

STT

Cơ quan, địa phương

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ

Địa chỉ

I

Các sở, ban, ngành

 

 

1

Văn phòng HĐND tỉnh

Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị

Số 104 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn

2

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Tổ chức - Hành chính

Số 01 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn

3

Thanh tra tỉnh

Văn phòng

Số 62A Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn

4

Ban Dân tộc

Văn phòng ban

Số 06 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn

5

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Văn phòng ban

Số 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

6

Sở Giáo thông Vận tải

Văn phòng sở

Số 08 Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn

7

Sở Du lịch

Văn phòng sở

Số 185 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn

8

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng sở

Số 08 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

9

Sở Công Thương

Văn phòng sở

Số 198 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn

10

Sở Ngoại vụ

Văn phòng sở

Số 59-61 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn

11

Sở Nội vụ

Văn phòng sở

Số 180 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn

12

Sở Nông nghiệp và PTNT

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số 77 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn

13

Sở Tư pháp

Văn phòng Sở

139 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn

14

Sở Xây dựng

Văn phòng sở

32 Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn

15

Sở Văn hóa và Thể thao

Phòng Tổ chức pháp chế

Số 183 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn

16

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng sở

Số 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn

17

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn phòng sở

Số 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn

18

Sở Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn

19

Sở Tài chính

Văn phòng sở

Số 181 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn

20

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng sở

Số 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

21

Sở Y tế

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số 756 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

22

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Văn phòng sở

Số 72B Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

II

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

 

1

UBND thành phố Quy Nhơn

Phòng Nội vụ thành phố Quy Nhơn

Số 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn

2

UBND thị xã An Nhơn

Phòng Nội vụ thị xã An Nhơn

Số 78 Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn

3

UBND huyện Phù Mỹ

Phòng Nội vụ huyện Phù Mỹ

Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

4

UBND huyện An Lão

Phòng Nội vụ huyện An Lão

Thị trấn An Lão, huyện An Lão

5

UBND huyện Hoài Ân

Phòng Nội vụ huyện Hoài Ân

Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân

6

UBND huyện Tuy Phước

Phòng Nội vụ huyện Tuy Phước

Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước

7

UBND huyện Vĩnh Thạnh

Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Thạnh

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh

8

UBND huyện Tây Sơn

Phòng Nội vụ huyện Tây Sơn

Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn

9

UBND huyện Vân Canh

Phòng Nội vụ huyện Vân Canh

Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

10

UBND huyện Hoài Nhơn

Phòng Nội vụ huyện Hoài Nhơn

Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn

11

UBND huyện Phù Cát

Phòng Nội vụ huyện Phù Cát

Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát

 


Tin nổi bật Tin nổi bật