A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định (gọi tắt là chỉ số DDCI), gồm 09 chỉ số thành phần, cụ thể: (1) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, (2) Tính năng động của sở, ban, ngành, địa phương, (3) Chi phí thời gian, (4) Chi phí không chính thức, (5) Cạnh tranh bình đẳng, (6) Hỗ trợ doanh nghiệp, (7) Thiết chế pháp lý, (8) Vai trò người đứng đầu và (9) Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất.

Đối tượng thuộc phạm vi đánh giá chỉ số DDCI, bao gồm:

* Khối các cơ quan thuộc tỉnh (16 cơ quan): Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Y tế.

* Khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (06 cơ quan): Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh.

* Khối các địa phương: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá chỉ số DDCI và dự toán kinh phí thực hiện hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; lựa chọn đơn vị thực hiện công tác điều tra, khảo sát phục vụ việc đánh giá chỉ số DDCI đảm bảo theo các quy định hiện hành; làm đầu mối phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin cần thiết để đơn vị khảo sát hoàn thành tốt công việc được giao; tiếp nhận kết quả đánh giá, xếp hạng các cơ quan, đơn vị, địa phương và dữ liệu có liên quan từ đơn vị khảo sát; chủ trì thẩm định, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả và tham mưu tổ chức công bố kết quả chỉ số DDCI theo quy định và phối hợp với đơn vị khảo sát và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ số DDCI đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hằng năm và giai đoạn.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trình phê duyệt kết quả chỉ số DDCI  trước ngày 31/01 năm kế tiếp của năm đánh giá.

Bộ Chỉ số DDCI nêu trên thuộc danh mục nhiệm vụ công tác trọng tâm của Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 09 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh).

Viện ban hành Bộ chỉ số DDCI nhằm mục đích đánh giá năng lực điều hành của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan thuộc tỉnh và UBND cấp huyện; từ đó tạo động lực cải cách hướng đến tạo môi trường thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đồng thời, góp phần phục vụ tốt cho công tác xúc tiến, thu hút dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian đến./.

Dũng Linh


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật