A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Công tác giải phóng mặt bằng là công việc rất khó khăn, phức tạp, là điểm nghẽn, nút thắt trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh có khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn, đi qua nhiều địa phương. Do vậy, ngày 8/12/2022, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 7456/UBND-KT về chỉ đạo vấn đề này.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan phải huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể xã hội, mặt trận Tổ quốc cùng chung tay vào cuộc và nỗ lực thực hiện để đảm bảo tiến độ thưc hiện dự án theo chỉ đạo của Chính phủ; yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương tập trung triển khai hoàn thành dứt điểm việc xác nhận nguồn gốc đất trước ngày 10/12/2022; khẩn trương tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là giải ngân vốn đã được bố trí cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án, không được để tồn đọng kinh phí; phải đảm bảo hoàn thành ít nhất 70% mặt bằng để phục vụ khởi công dự án trong tháng 12/2022. Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai khởi công xây dựng các khu tái định cư và khu cải táng trong tháng 12/2022.

UBND huyện Tây Sơn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và thực hiện di dời 02 điểm thuộc di tích lịch sử vụ thảm sát Bình An bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án.

Các địa phương khẩn trương tổ chức bàn giao mặt bằng đã được bồi thường cho các Chủ đầu tư quản lý để chủ động triển khai xây dựng dự án theo kế hoạch tiến độ được duyệt; báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Giao thông vận tải trước ngày 15/12/2022 để tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Các địa phương phải tập trung kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đảm bảo về đơn giá bồi thường, chất lượng, khối lượng, tiến độ, chặt chẽ về hồ sơ, thủ tục tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân thấu hiểu, đồng thuận với chủ trương nhà nước, phối hợp tốt với cơ quan chức năng trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư. Phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lựa chọn nhà thầu, đảm bảo công khai, minh bạch và lựa chọn nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực để đảm nhiệm các hạng mục công việc đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng, khối lượng tuân thủ theo đúng quy định. Không được để xảy ra tiêu cực trong công tác đấu thầu, thực hiện đầu tư.

UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA 2, 85 bố trí đủ kinh phí cho các địa phương chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng; Tính toán đầy đủ kinh phí bảo trì, hoàn trả các tuyến đường của địa phương bị ảnh hưởng trong quá trình phục vụ thi công Dự án và cập nhật vào hồ sơ bước thiết kế kỹ thuật để tổ chức thực hiện theo đúng quy định; đồng thời kiến nghị Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng còn thiếu so với kinh phí đã được Bộ GTVT phê duyệt (2.852,44 tỷ đồng); và kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm có Văn bản phản hồi đối với các kiến nghị của tỉnh về dự án. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh; đồng thời, tổng hợp các vướng mắc kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương gửi UBND tỉnh để xem xét giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành có liên quan của tỉnh phải chủ động phối hợp hướng dẫn các địa phương kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của ngành, nhất là các nội dung liên quan việc vận dụng, áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; đồng thời, chủ động liên hệ với các Bộ, ngành có liên quan giải quyết các kiến nghị của UBND tỉnh để nắm bắt thông tin, kịp thời tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh để sớm nhận được văn bản của các bộ, ngành hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương đẩy nhanh tiến giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan công bố giá, chỉ số giá vật liệu hàng tháng theo quy định để tạo điều kiện thuận lợi triển khai dự án.

Sở Giao thông vận tải tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đồng thời, phối hợp hướng dẫn các Chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục khai thác vật liệu thông thường phục vụ dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổ công tác tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông.

Ban GPMB tỉnh khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để triển khai công tác di dời, giải phóng mặt bằng hệ thống hạ tầng điện cao thế trong tháng 12/2022 đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.


Tác giả: Thùy Trang

Tin nổi bật Tin nổi bật