A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (10/10/2023) trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, chủ đề tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 của tỉnh là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh tập trung vào phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia; tổ chức phát động tháng 10 - Tháng tiêu dùng số. Trong đó có các nội dung chủ yếu: Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh; tổ chức giới thiệu các cơ sở dữ liệu mới; thúc đẩy mua sắm trực tuyến qua các sàn thương mại điện tử; tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các chuyên trang, chuyên mục, kênh thông tin của Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; trung tâm văn hóa - thể thao các huyện, thị xã, thành phố và đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; trên các trang/cổng thông tin điện tử tổng hợp, các trang mạng xã hội Facebook, Zalo… của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 15/9 - 15/10/2023.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp tại Nghị quyết số 05/KH-UBND ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về thực hiện chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi cá nhân và sự  phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước.


Tác giả: LXH

Tin nổi bật Tin nổi bật