|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng một số nghị định

(binhdinh.gov.vn) - Sáng 08/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất. Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Điểm cầu Bình Định

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 18/01/2024. Ngày 05/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Việc ban hành Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024 là cần thiết, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và các ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo các nghị định. Theo đó, dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất gồm 3 chương với 36 điều (quy định chi tiết 14 nội dung được giao tại 13 Điều trong Luật). Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (sau đây gọi là Luật Đất đai) về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Dự thảo Nghị định quy định về giá đất gồm 6 chương, 44 điều. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; định giá đất cụ thể và điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất.

Tại hội nghị, đối với Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung như: phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở; các trường hợp khác được bồi thường về đất và điều kiện được bồi thường về đất; đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống; đối tượng được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; việc bố trí tái định cư cho người tự nguyện tặng cho Nhà nước quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; người có đất ở thu hồi trong thửa đất có nhà ở mà có nhu cầu tái định cư tại chỗ thông qua hoán đổi vị trí đất ở về phía sau trong phần diện tích đất nông nghiệp còn lại của thửa đất để thực hiện các công trình nêu trên; đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư; chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Đối với dự thảo quy định về giá đất, các đại biểu dành nhiều thời gian để trao đổi các nội dung: cách tính lợi nhuận của nhà đầu tư khi áp dụng phương pháp thặng dư; việc áp dụng phương pháp định giá đất cho các trường hợp chuyển tiếp theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai; việc lựa chọn tổ chức thực hiện định giá đất…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định tầm quan trọng của dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và dự thảo Nghị định quy định về giá đất; đồng thời, đánh giá cao các ý kiến thảo luận, góp ý của đại diện các bộ, ngành, đơn vị, địa phương, chuyên gia về nội dung của dự thảo các nghị định trên. 

Nhấn mạnh việc triển khai xây dựng các nội dung nghị định phải khẩn trương nhưng đảm bảo chất lượng, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các nội dung nghị định cần được tham chiếu với quy định pháp luật, đảm bảo phù hợp, thống nhất chặt chẽ, xuyên suốt. Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, tổ chức hiệp hội, chuyên gia cần phối hợp làm việc, thống nhất trên cơ sở lý luận và thực tiễn để hoàn thiện thể chế hóa phương pháp định giá đất; hướng dẫn thực hiện một cách nhất quán, công bằng trong triển khai các nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư. Các tỉnh, thành phố cần chủ động triển khai nghiên cứu kỹ và tiếp tục góp ý hoàn thiện dự thảo các nghị định, nhất là những vấn đề liên quan địa phương.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ TN&MT tiếp tục rà soát, tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện các nghị định bảo đảm thống nhất, hiệu quả để Luật Đất đai sớm đi vào thực tiễn cuộc sống./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật