A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiêm cấm hành vi gây phiền hà, yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân, nơi cư trú không đúng quy định của Luật cư trú

(binhdinh.gov.vn) - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 5455/UBND-KSTT ngày 21/9/2022 chỉ đạo việc nâng cao hiệu quả thi hành Luật Cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, hạn chế trong thi hành Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh, nhất là việc người dân còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần để chuẩn bị giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự;

UBND tỉnh yều cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức trên địa bàn tỉnh chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị chỉ sử dụng giấy tờ pháp lý của công dân do ngành Công an cấp, bao gồm: (i) “thẻ Căn cước công dân”, (ii) “Thông báo số định danh điện tử” và (iii) “Giấy xác nhận thông tin về cư trú” để xác minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú của công dân. Nghiêm cấm hành vi gây phiền hà, yêu cầu người dân xuất trình thêm giấy tờ tùy thân khác để xác minh, đối chiếu với thông tin đã được người dân xuất trình, cung cấp thông qua những giấy tờ pháp lý nêu trên.

Đồng thời, tập trung rà soát các văn bản quy định thành phần hồ sơ là Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự thuộc phạm vi chức năng giải quyết của cơ quan, đơn vị để thực hiện quy trình sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, thống nhất với Luật Cư trú.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh về những phương thức xác minh thông tin cá nhân, nơi thường trú của công dân thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi giải quyết thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự theo đúng quy định của Bộ Công an. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân biết và thực hiện thủ tục đăng ký cư trú sau khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng (đến hết ngày 31/12/2022) theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc công khai rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Phòng PC06) và Công an các địa phương cấp huyện để hướng dẫn, hỗ trợ người dân giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc chứng minh thông tin cá nhân, nơi thường trú của công dân; nhất là để phối hợp, hỗ trợ xử lý các tình huống yêu cầu người dân xuất trình bổ sung giấy tờ không đúng quy định của Luật Cư trú.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh tổ chức kiểm tra (định kỳ và đột xuất) công tác tổ chức thực hiện Luật Cư trú đối với việc xác minh thông tin cá nhân, nơi thường trú trong giải quyết thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự cho người dân, nhất là tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhiều thông tin, dư luận xã hội phản ánh về tình trạng nhiêu khê, phiền hà người dân, yêu cầu người dân xuất trình thêm giấy tờ không đúng quy định./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật