A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bình Định: Điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ danh lam thắng cảnh Gành Ráng

(Xây dựng) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn trả lời UBND tỉnh Bình Định về việc xin chủ trương rà soát, chỉnh lý hồ sơ, điều chỉnh khu vực bảo vệ danh lam thắng cảnh quốc gia Gành Ráng, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Bộ yêu cầu cần làm rõ về lịch sử khoanh vùng bảo vệ, lý do điều chỉnh, nội dung đề nghị điều chỉnh, đánh giá hiện trạng bảo tồn các công trình.

Danh lam thắng cảnh quốc gia Gành Ráng.

Theo hồ sơ xếp hạng danh lam thắng cảnh quốc gia Gành Ráng (Ghềnh Ráng), khu vực bảo vệ I có diện tích 100.000m2, khu vực bảo vệ II gồm toàn bộ núi Xuân Vân có diện tích 500.000m2. Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định, toàn bộ núi Xuân Vân có diện tích 1.760.000m2.

Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Bình Định về việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ, điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ danh lam thắng cảnh quốc gia Gành Ráng, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn nhằm phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị danh lam thắng cảnh này.

Khu mộ nhà thơ Hàn Mạc Tử trong danh lam thắng cảnh quốc gia Gành Ráng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, chỉnh lý hồ sơ, lập phương án điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ danh lam thắng cảnh.

Trong đó, nội dung cần làm rõ: Lịch sử khoanh vùng bảo vệ và quá trình sử dụng đất của danh lam thắng cảnh; lý do điều chỉnh; nội dung đề nghị điều chỉnh (diện tích, giáp giới, các điểm mốc và thông số tọa độ các điểm mốc của khu vực bảo vệ I, khu vực bảo vệ II); đánh giá hiện trạng bảo tồn các công trình, yếu tố gốc cấu thành, môi trường cảnh quan của danh lam thắng cảnh sau khi điều chỉnh (đảm bảo danh lam thắng cảnh sau khi được điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ vẫn chứa đựng các yếu tố gốc cấu thành và đáp ứng điều kiện bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa), đảm bảo hồ sơ khu vực I và khu vực II bao gồm toàn bộ núi Xuân Vân và các khu vực đã được xếp hạng danh lam thắng cảnh quốc gia.

Sau khi UBND tỉnh Bình Định nhận được văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp các ngành liên quan triển khai thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản nêu trên, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 5/2023.


Tác giả: Mỹ Bình
Nguồn:baoxaydung.com.vn Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật