Tiêu đề văn bản Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đền năm 2045
Số hiệu 154/NQ-CP Cơ quan ban hành Chính phủ
Phạm vi Ngày ban hành 11/12/2022
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Nghị Quyết Người ký Lê Minh Khái
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật