Tiêu đề văn bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Số hiệu 96/2022/NĐ-CP Cơ quan ban hành Chính phủ
Phạm vi Ngày ban hành 11/12/2022
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Nghị định Người ký Phạm Bình Minh
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật