A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án " Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tác giả: Lê Minh Phú

Tin nổi bật Tin nổi bật