|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cụm công nghiệp Gò Cầy

- Địa điểm: thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn.

- Diện tích quy hoạch: 30 ha.

   Trong đó:

                + Đất sản xuất, kho tàng:    22,2 ha.

                + Đất hành chính, dịch vụ: 0,3 ha.

                + Đất cây xanh:                  3,0 ha.

                + Đất giao thông, hạ tầng:  4,0 ha

                + Đất xây dựng công trình đầu mối:       0,5 ha

- Được thành lập theo Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và được phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 14/1/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ngành nghề thu hút đầu tư: Chế biến nông - lâm và sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, may mặc và các ngành nghề công nghiệp nhẹ khác.


Tin nổi bật Tin nổi bật