|
  • :
  • :
Tài liệu họp trực tuyến: Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả giao nhận quản lý, khai thác các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh. Ngày đăng: 06/12/2020 | 14:30 | Lượt xem: 41
Tài liệu họp trực tuyến: Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả giao nhận quản lý, khai thác các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh. Tập tin đính kèm
Tài liệu hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Ngày đăng: 06/12/2020 | 14:30 | Lượt xem: 28
Tài liệu họp trực tuyến: Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả giao nhận quản lý, khai thác các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh. Tập tin đính kèm
Tài liệu họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm năm 2020 và cho ý kiến đối với Kịch bản tăng trưởng kinh tế-xã hội năm 2020, các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ứng phó với diễn biến dịch bệnh Covid-19. Ngày đăng: 06/12/2020 | 14:30 | Lượt xem: 63
Tài liệu họp trực tuyến: Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả giao nhận quản lý, khai thác các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh. Tập tin đính kèm
Tài liệu hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid - 19 Ngày đăng: 06/12/2020 | 14:30 | Lượt xem: 18
Tài liệu họp trực tuyến: Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả giao nhận quản lý, khai thác các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh. Tập tin đính kèm
Tài liệu Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo tình hình triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày đăng: 06/12/2020 | 14:30 | Lượt xem: 8
Tài liệu họp trực tuyến: Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả giao nhận quản lý, khai thác các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh. Tập tin đính kèm
Tài liệu họp trực tuyến Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (cập nhật lúc 17h00 ngày 01/12/2019) Ngày đăng: 06/12/2020 | 14:30 | Lượt xem: 14
Tài liệu họp trực tuyến: Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả giao nhận quản lý, khai thác các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh. Tập tin đính kèm

Tin nổi bật Tin nổi bật