Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh Bình Định Ngày đăng: 13/06/2022 | 09:30 | Lượt xem: 932
Thực hiện Thông báo số 110/TB-BKHĐT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Bình Định thông báo tuyển dụng công chức như sau:1. Tổng số công chức cần tuyển dụng: 07 chỉ tiêu - Cơ quan Cục ...
Thông báo địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Ngày đăng: 08/12/2020 | 12:56 | Lượt xem: 1984
Thực hiện Thông báo số 110/TB-BKHĐT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Bình Định thông báo tuyển dụng công chức như sau:1. Tổng số công chức cần tuyển dụng: 07 chỉ tiêu - Cơ quan Cục ...
Thông báo về công nhận kết quả tuyển dụng và nội dung bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định Ngày đăng: 28/09/2020 | 12:56 | Lượt xem: 208
Thực hiện Thông báo số 110/TB-BKHĐT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Bình Định thông báo tuyển dụng công chức như sau:1. Tổng số công chức cần tuyển dụng: 07 chỉ tiêu - Cơ quan Cục ...
Thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định (vòng 2) Ngày đăng: 01/09/2020 | 09:00 | Lượt xem: 164
Thực hiện Thông báo số 110/TB-BKHĐT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Bình Định thông báo tuyển dụng công chức như sau:1. Tổng số công chức cần tuyển dụng: 07 chỉ tiêu - Cơ quan Cục ...
Thông báo thời hạn kết thúc việc tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định (thi vòng 2) Ngày đăng: 19/08/2020 | 15:56 | Lượt xem: 160
Thực hiện Thông báo số 110/TB-BKHĐT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Bình Định thông báo tuyển dụng công chức như sau:1. Tổng số công chức cần tuyển dụng: 07 chỉ tiêu - Cơ quan Cục ...
Thông báo kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định (vòng 2) Ngày đăng: 28/07/2020 | 12:56 | Lượt xem: 189
Thực hiện Thông báo số 110/TB-BKHĐT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Bình Định thông báo tuyển dụng công chức như sau:1. Tổng số công chức cần tuyển dụng: 07 chỉ tiêu - Cơ quan Cục ...
Thông báo về danh sách thí sinh dự thi vòng 2 theo số báo danh, phòng thi và sơ đồ bố trí phòng thi kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định Ngày đăng: 27/07/2020 | 07:30 | Lượt xem: 162
Thực hiện Thông báo số 110/TB-BKHĐT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Bình Định thông báo tuyển dụng công chức như sau:1. Tổng số công chức cần tuyển dụng: 07 chỉ tiêu - Cơ quan Cục ...
Thông báo về kết quả chấm phúc khảo các phần thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định Ngày đăng: 26/07/2020 | 13:30 | Lượt xem: 129
Thực hiện Thông báo số 110/TB-BKHĐT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Bình Định thông báo tuyển dụng công chức như sau:1. Tổng số công chức cần tuyển dụng: 07 chỉ tiêu - Cơ quan Cục ...
Thông báo về thời hạn kết thúc việc tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định (thi vòng 1) Ngày đăng: 24/07/2020 | 13:30 | Lượt xem: 155
Thực hiện Thông báo số 110/TB-BKHĐT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Bình Định thông báo tuyển dụng công chức như sau:1. Tổng số công chức cần tuyển dụng: 07 chỉ tiêu - Cơ quan Cục ...
THÔNG BÁO Về triệu tập thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định (thi vòng 2) Ngày đăng: 17/07/2020 | 10:30 | Lượt xem: 161
Thực hiện Thông báo số 110/TB-BKHĐT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Bình Định thông báo tuyển dụng công chức như sau:1. Tổng số công chức cần tuyển dụng: 07 chỉ tiêu - Cơ quan Cục ...
Thông báo về triệu tập thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định (thi vòng 2) Ngày đăng: 17/07/2020 | 09:50 | Lượt xem: 146
Thực hiện Thông báo số 110/TB-BKHĐT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Bình Định thông báo tuyển dụng công chức như sau:1. Tổng số công chức cần tuyển dụng: 07 chỉ tiêu - Cơ quan Cục ...
Thông báo kết quả thi và phúc khảo bài thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định Ngày đăng: 10/07/2020 | 14:30 | Lượt xem: 166
Thực hiện Thông báo số 110/TB-BKHĐT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Bình Định thông báo tuyển dụng công chức như sau:1. Tổng số công chức cần tuyển dụng: 07 chỉ tiêu - Cơ quan Cục ...

Tin nổi bật Tin nổi bật